Geodezie pro stavební firmy

Stavebním společnostem nabízíme kompletní rozsah služeb v průběhu stavby. Jedná se zejména o zaměřování podkladů pro vyhotovonení projektu, kompletní vytyčovací práce po celou dobu výstavby, zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu. Vytyčujeme všechny druhy inženýrských sítí, jejichž následné zaměření zpracováváme dle požadovaných směrnic, vyhotovujeme věcná břemena.

Zajišťujeme zaměření skutečného stavu dle norem Boma a Rics.