Geodezie pro státní instituce

Společnost Vectoriana s.r.o. vyhotovuje zakázky, jejichž zadavatelem jsou státní instituce, zejména městské části, města či obce, ale i státem spravované společnosti. Máme zkušenosti se zaměřováním vodních toků a ploch, vyhotovováním podélných a příčných profilů toku, řezů vodních děl apod. Mapujeme i vytyčujeme rozsáhlé územní celky a mnohé další.

Zajišťujeme zaměření skutečného stavu dle norem Boma a Rics.