Geodezie pro fyzické osoby

Fyzickým osobám, občanům, poskytuje společnost Vectoriana s.r.o. všechny služby spojené s katastrem nemovistí. Je to například vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy, scelování či rozdělování pozemků, vyhotovení věcného břemene, vytyčení vlastnických hranic a mnoho dalšího.
Provádíme vytyčovací práce např. při výstavbě rodinného domu, garáže, vytyčení lomových bodů pozemku pro výstavbu oplocení. Dále zaměřujeme podklady pro vyhotovení projektové dokumentace - polohové a výškové zaměření pozemku či vnitřních prostor domu před rekonstrukcí.