Norma Boma

Zaměření dle normy BOMA je dokumentace skutečného stavu a výpočet skutečných pronajímatelných ploch. Samotná norma BOMA je velmi sofistikovaně provedený návod pro správu nemovitostí. Norma přesně určuje, jaké části objektu podléhají pronájmu, a definuje koeficienty využití společných prostor. Dokumentaci pronajímatelných ploch dle normy BOMA často vyžadují zahraniční investoři (zejména ze spojených států).