Architekti

Veškeré geodetické práce, potřebné před i po realizaci stavby, které vyžadují samostatní architekti i velké projekční kanceláře. Zpracování dokumentace ve 2D i 3D.

Stavební firmy

Vytyčování všech druhů prostorových staveb, inženýrských sítí či dopravní infrastruktury včetně následné dokumentace skutečného provedení.

Fyzické osoby

Geodetické práce pro katastr nemovitostí. Jedná se zejména o vyhotovení geometrického plánu, věcného břemene, vytyčení hranic pozemků a plotů a mnohé další.

Státní instituce

Všechny druhy geodezie pro projekty malého i velkého rozsahu jejichž zadavatelem jsou obce, městské části, krajské úřady nebo společnosti vlastněné státem.