Norma Rics

Zaměření dle normy RICS je dokumentace skutečného stavu a výpočet skutečných pronajímatelných ploch. Samotná norma RICS je velmi sofistikovaně provedený návod pro správu realit. Norma přesně definuje, jaké části objektu podléhají pronájmu. Dokumentaci pronajímatelných ploch dle normy RICS často vyžadují zahraniční investoři (zejména z Velké Británie).